Våre priser

Se våre konkurransedyktige priser

Renter, priser og betingelser

Se våre konkurransedyktige priser

Boliglån - renter

Sparing - priser

Betaling - priser

Noen priser

Produkter Priser fra
Boliglån 50% 1,40%
Boliglån 70%        1,50%
Boliglån 80% 1,75%
Ungdomslån 1,75% 
Boligkreditt/Rammelån

1,60%

Mellomfinansiering 2,90%

Høyrente fra 0

0,10% 

Høyrente fra 100.000

0,30%

Høyrente fra 500.000

0,50%

NORDirekte 31

0,80%*

Se alle våre priser her

Finansportalen kan du enkelt sammenligne våre priser med andre banker.