Renter, priser og betingelser

Se våre konkurransedyktige priser

Boliglån - renter

Sparing - priser

Betaling - priser

Noen priser

Produkter Priser fra
Boliglån 50% 1,50%
Boliglån 60%        1,60%
Boliglån 75% 1,75%
Ungdomslån 1,75% 
Boligkreditt/Rammelån

1,90%

Mellomfinansiering 3,10%

Høyrente fra 0

                   Fra 30.mai

0,60% 

0,10%

Høyrente fra 100.000

                   Fra 30.mai

                   Fra 27.juli

1,20%

0,70%

0,30%

Høyrente fra 500.000

                   Fra 30.mai

                   Fra 27.juli

1,60%

1,10%

0,70%

NORDirekte 31

                   Fra 30.mai

                   Fra 27.juli

2,00%

1,50%

1,10%

Se alle våre priser her

Finansportalen kan du enkelt sammenligne våre priser med andre banker.