Renter, priser og betingelser

Se våre konkurransedyktige priser

Boliglån - renter

Sparing - priser

Betaling - priser

Noen priser

Produkter Priser fra
Brukskonto 0 %
Boliglån 50% 1,90%
Boliglån 60%        2,00%
Boliglån 75% 2,15%
Ungdomslån 2,15% 
Boligkreditt/Rammelån

2,30%

Mellomfinansiering 3,50%

Høyrente fra 0

                   Fra 30.mai

0,95% 

0,10%

Høyrente fra 100.000

                   Fra 30.mai

1,55%

0,70%

Høyrente fra 500.000

                   Fra 30.mai

1,95%

1,10%

NORDirekte 31

                   Fra 30.mai

2,20%

1,50%

Se alle våre priser her

Finansportalen kan du enkelt sammenligne våre priser med andre banker.