Våre priser

Se våre konkurransedyktige priser

Renter, priser og betingelser

Se våre konkurransedyktige priser

Boliglån - renter

Sparing - priser

Betaling - priser

Noen priser

Produkter (Nye renter fra 03. juni) Priser fra
Boliglån 50% 1,80% (2,00%)
Boliglån 70%        1,90% (2,10%)
Boliglån 80% 2,35% (2,55%)
Boligkreditt/Rammelån 50%

1,80% (2,00%)

Boligkreditt/Rammelån 60% 2,00% (2,20%)
Mellomfinansiering 3,35% (3,55%)

Høyrente fra 0

0,10% (0,30%)

Høyrente fra 100.000

0,30% (0,50%)

Høyrente fra 500.000

0,50% (0,70%)

NORDirekte 31

1,05% (1,30%)

Se alle våre priser her

Finansportalen kan du enkelt sammenligne våre priser med andre banker.