Årsaken er at vår eierbank – Bamble Sparebank fusjonerte med Kragerø Sparebank 1.1 2017.
Den fusjonerte banken heter Skagerrak Sparebank.

Gjennom vårt nye navn ønsker vi å vise at direktebanken er uavhengig av geografi.
Hos oss handler det om å tilby enkle, mest mulig digitale banktjenester til svært konkurransedyktige priser.
Det skal vi fortsette med i NORDirekte. For deg som kunde medfører nytt navn ingen endring.