Uføreforsikring

Rundt 10 prosent av oss blir uføre. En uføreforsikring sikrer deg en tryggere økonomisk hverdag dersom du skulle bli en del av statistikken. Snakk med oss om hvilken uføreforsikring som passer best for deg.
  • Sikrer deg økonomisk hvis du skulle bli arbeidsufør
  • Vi tilbyr personlig rådgivning
  • Kan kjøpes fra 18 til 50 år. Gjelder frem til 60 år
Kontakt meg om uføreforsikring

Hvordan klarer du deg dersom du blir ufør?

Om forsikringen

Forsikringene du kan velge mellom er:

Hva skjer hvis du blir ufør?

Dersom du blir sykmeldt i mer enn et år, vil det bety et stort inntektstap for deg. 

Uføreforsikring sørger for at du kan ha en trygg og forutsigbar økonomi selv om du skulle havne i en situasjon hvor du ikke er i stand til å jobbe. 

Derfor er dette kanskje en av dine viktigste forsikringer.

Snakk med din lokale rådgiver om Uføreforsikringer.